Rekisterin pitäjä
Heli Mitro
Priljantti tmi Heli Mitro
Suurlohjankatu 20
08100 Lohja
heli.mitro@gmail.com
0447770860 (Hoitola Helmiperhonen)

Rekisterinimi
Priljantti tmi Heli Mitro potilas- ja asiakastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi. Koulutettu hieroja on lain mukaan velvollinen ylläpitämään potilasrekisteriä ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,
– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
– terveydenhuoltolaki,
– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja
– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterissä käytetään myös Hoitola Helmiperhosen ajanvarausrekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot, hoitosuunnitelmat ja muita potilaan kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet
Tietolähteet ovat asiakkaan itse antamia.

Tietojen luovutus ja siirto
Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla lukollisessa kaapissa. Internetajanvarauksen kautta tulleet tiedot on suojattu salasanalla ja käyttäjätunnuksella (Timma). Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Yhteydenotto
Kaikissa potilas- ja asiakastietoihin liittyvissä asioissa yhteydenotot Hoitola Helmiperhonen / Koulutettu Hieroja Heli Mitro p. 0447770860